De første 10 år

Erindringscenter Bornholm 2001-2011


Den 15. maj 2001 overtog vi lokalet i den gamle Toldbod.


Vi gik i gang med at indrette en stue og et køkken. Allerede i august deltog vi i Kulturnatten, selvom vi langt fra var færdige med indretningen. Jeg husker, at der var over 100 besøgende. Mellem kasser med gamle ting og sager, byggede vi det op, som vi kender i dag. Inden den officielle indvielse den 15. maj 2002, fik vi mulighed for at få det tilstødende lokale. Her kunne vi så sætte store reoler op og placere alle vores erindringseffekter. Jeg husker også, at vi ganske kort tid før indvielsen modtog fronten til vores køkken - så, det var en travl tid, men også spændende, og det lykkedes, som man kan se på billederne. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle der hjalp til. 


Hvad er der så sket i løbet af de 10 år ?


Som allerede sagt, har der, lige fra starten, været udvist en kolossal stor interesse for projektet – Reminiscensmetoden. Da den blev lanceret på Nørrebro i januar 1996 – fremstod den som en metoden, som var målrettet de demensramte og et tilbud til vores plejesektor. Sådan blev det også opfattet her på øen – og man må sige, at plejehjemmene virkelig har brugt dette tilbud.


Men der gik ikke lang tid, før det også blev et tilløbsstykke for mange andre. Rigtigt mange foreninger, har gennem årene, indlagt en tur til Erindringscenter Bornholm i deres programmer. Jeg har ligeledes været ude og fortælle om Reminiscensmetoden i mange forskellige sammenhænge.


Nogle har lånt effekter når de skulle holde foredrag. Rønne Teater kunne, da de spillede ”Nøddebo Præstegaard” - låne julepynt og andre effekter.


Så man må sige, at det er virkelig mange forskellige, som bruger og har glæde af  dette tilbud. En bred vifte af mange forskellige institutioner, foreninger og dertil alle der blot har besøgt Erindringscenter Bornholm. Fælles for alle er, ung som gammel – de får alle et stort smil i kroppen. Der serveres selvfølgelig kaffe tilsat Richs. Så vi må sige, der gik ikke lang tid før det udviklede sig til også at være et kulturcenter.


Aktiviteter


Udover selve centerdelen, har vi jo også taget initiativer til mange forskellige arrangementer. Hvert år afholder vi en Byvandring i Rønne – forretninger gennem tiderne. Vi startede første gang ved Hafnia Hus, og på to timer nåede vi ind midt på gågaden. De foregår nemlig som dialogbyvandringer, hvor deltagerne kan tage ordet og fortælle. Det er utroligt populært og spændende. 


Vi har haft byvandringer om bomberne over Rønne den 7. og 8 maj 1945. De har ligget stille siden 2006 – men vil finde sted igen i 2012. Vi har også afholdt byvandringer om genopbygningen af Rønne, og igen andre, hvor vi så på ændringer i bybilledet gennem tiderne.


I 2006, da man markerede 60-års dagen for Russernes afrejse fra Bornholm, den 5. april 1946 – var jeg formand for det udvalg, som lavede arrangementerne. Vi arrangerer hvert år Store Lege- og spilledag, hvor vi sætter fokus på de gamle lege og spil. Vi har, i de senere år, lavet udstillinger rundt om på øen, sammen med Bornholmske Samlere – hvor vi har sat fokus på gammelt legetøj


Biografer


Vi arrangerede i 2003, i samarbejde med de bornholmske biografer, en festival for at markere 50 året for den første Far til fire film i 1953. Vi havde besøg af Lille Per, Mie og Peter. Selve festivalen foregik i Scala Gudhjem, og vi så selvfølgelig ”Far til fire på Bornholm”. Ellers er det især Rønne Bio, vi laver arrangementer med.


Det startede allerede i 2001, hvor vi var med til at fejre 50 året for genåbningen af Rådhusteatret den 22. november 1951. Den udstilling der blev lavet i den forbindelse, er der stadig. Vi har lavet en Morten Korch Festival, hvor vi havde sønnen på besøg. Her var Slægtsgårdsforeningen også deltager, for at markere deres 60-års dag. Vi har også i mange andre sammenhænge ydet vores hjælp med effekter til deres forestillinger. To gange har der været et samarbejde mellem Rønne Bio og Villa Nova. Det var med de to arrangementer med Beatles og Kai Normann Andersen. Vi startede med at se henholdsvis ”Imagine og ”Mød mig på Cassiopeia” i Rønne Bio. Netop i år starter vi den syvende sæson i Filmklub 60+ - hvor der er over 300 medlemmer.


Vi lavede også et tema ud af den Canadiske film ”Away from her ”- en film om Alzheimers.


Endelig har vi også gennemført en teaterforestilling på Rønne Teater – ”Esters bog” omhandlende demens.


Erindringscenteret har to gange været deltager i kommunale projekter – ”Måltider til gavn og glæde” og ”Aktiviteter til gavn og glæde” – i henholdsvis 2003 og 2008.


Netop i år har vi modtaget penge fra Kulturhistorisk Råd. Vi skal finde de forskellige Bornholmske dialekter, og optage dem digitalt. Vi hjælper vor vi kan, når vi får en henvendelse.


Dette var så en kort version, hvor nogle af de væsentlige ting er blevet fremhævet. Jeg tror vi har været rundt om det meste. Men alligevel er alt ikke med, da det har været nogle rigtig aktive år – med masser af tiltag og aktiviteter.


Jeg oplever i det daglige arbejde, at de mange forskellige brugere er yderst tilfreds med, at dette tilbud findes. Det er jo benzin til vores motor, når vi i den grad oplever den umiddelbare begejstring hos alle vi kommer i forbindelsen med. Alle berømmer Reminiscensmetoden og Erindringscenter Bornholm - og det fungerer efter hensigten. For alle sker der noget helt fantastisk, når genkendelsen sker – og det gælder alle generationer. Ingen forlader Erindringscenter Bornholm uden et stort smil i kroppen. Så et dybfølt tak til alle der har bakket op om det, jeg startede helt tilbage i 1997. Tak til alle der troede på ideen, gav tilsagn om støtte, også da Erindringscenter Bornholm skulle etableres.


Det har været en fornøjelse.


Jens Rehfeld 2011Erindringscenter Bornholm 2011-16


De seneste 5 år

De seneste 5 år er arbejdet jo gået videre med dette fantastiske projekt. Men det har jo ikke været uden problemer. Det startede med, at vores tilskud blev beskåret, og vi kunne derfor forudse, at det ville blive meget svært at videreføre Erindringscenter Bornholm, i den nuværende form – altså den fysiske del.

Men med en ekstra indsats og en forhøjelse at vores tilskud – ja, så eksisterer vi altså stadig.

I de svære år var der utrolig mange, som ønskede at blive medlem, for som der blev givet udtryk for - ”dette projekt må bare ikke stoppe”. Jeg mener at huske, at vi fik omkring 60 nye medlemmer på et år.

Vi fik også gennemført to auktioner, hvor vi modtog effekter direkte til formålet.

Vi indførte også begrebet ”Støttemedlem”. Hvis man betaler 1.000 kr. eller mere, får man udleveret et diplom og det bliver sat på vores hjemmeside. Vi har stadig støttemedlemmer. Så vi kom igennem krisen – dog ikke uden hjælp udefra – og vi kunne så ånde lettet op - troede vi.


I foråret 2014, kunne vi nemlig konstatere, at der var nogle rotter, der var flyttet ind.

Vi havde besøg af rottefængeren, med deres lille hund – og ja, den var god nok. Vi fik bugt med rotterne, men nu stod vi med en kæmpe opgave – alt skulle gøres rent og desinficeres. Det var så her jeg kastede håndklædet i ringen, da mange af vores effekter, så sandelig ikke kunne rengøres, så gode råd var dyre. Men igen kom hjælpen udefra.


Et firma på Sjælland tilbød gratis at bestråle 10 flyttekasser med effekter.

Transporten af kasserne, frem og tilbage, sørgede et af vores støttemedlemmer for.

Det var det der reddede projektet. Så jeg gik i gang med at finde de ting der skulle sendes. Det tog et stykke tid, da det jo var vigtigt, at det var de rigtige ting der kom af sted. Men jeg kunne stadig ikke overskue det. Vi afhændede i første omgang det store rum, så vi kun havde to rum. I den forbindelse startede vi den første oprydning og fik kasseret mange af vores ting. Alle dem der har været på besøg, ved jo hvor meget vi havde, og nu var det samlet i to rum. Det virkede meget kaotisk.

Jeg var indstillet på at lukke den fysiske del, fortsætte foreningen og have nogle enkelte erindringskasser til udlån. Men jeg havde det da svært med at skulle nedlægge mit livsværk. Der var virelig modsatrettede følelser i spil.

Så foreslog jeg bestyrelsen, at vi skulle finde andre lokaler og gerne lidt mindre, samt at vi fik ryddet op, sorteret og kasseret.

I starten af 2015, blev vi så tilbudt lokaler i Teaterstræde 7 i Rønne. Det var ikke så stort, men vi kunne få plads til vores stue og køkken, og der var et godt stort loft, hvor vi kunne have depot. Dertil en entre og så fik vi en garage med i prisen. Så den 1. april opsagde vi vores lejemål i Toldbodgade, underskrev en lejekontrakt for Teaterstræde, med overtagelse den 1. juli. Vi havde nu tre måneder til at tømme Toldboden. Der blev kørt meget på BOFA, og alt hvad der kunne rengøres blev kørt op i garagen, som vi fik lov til at bruge. Det var tre hårde måneder, ikke blot fysisk men også følelsesmæssigt – det er altid hårdt at kassere ting. Heldigvis var der mange der hjalp til, især med transporten - stor tak for det. Jeg regner med, at omkring 70 % af vores ting endte på forbrændingen. Nogle af vores store ting, var allerede afhentet af Teknisk Samling.


Så fra den 1. juli kunne vi gå i gang med at opbygge det nye center. Vi har i et stykke tid igen kunne modtage besøg og udlåne effekter. Vi har bibeholdt vores Madam-blå køkken, men indrettet en 70’er stue.


I de to år, hvor man ikke kunne bruge centret og vores effekter, har jeg været meget ude på vore plejehjem.

Der er nemlig nu ansat pædagoger, hvis opgave er at lave aktiviteter for beboerne.

Så jeg har været rigtigt meget ude på vore plejehjem og snakket gamle dage. Da jeg jo ikke kunne bruge effekter, har jeg brugt billeder, og det er fint nok. På det seneste har jeg så igen kunne bruge konkrete effekter. Det har nu stadig en større effekt med en pakke Richs end et billede af den.


Der blev jo stadig gennemført byvandringen om forretninger i Rønne gennem tiderne. Sidste år måtte der gennemføres to ture: Rønne den 7. og 8. maj 1945. Der var rigtig mange der deltog på de to ture.

For øvrigt har jeg talt meget om Anden Verdenskrig med beboerne – især om den 7. og 8. maj 1945.


I 2015 arrangerede Erindringscenter Bornholm Gågadens 25 års jubilæum i samarbejde med de handlende. Her kunne man i de enkelte forretninger kigge på billeder af forretninger gennem tiderne. Vi fik også gennemført et Asfaltbal på Laksetorvet med god gammel musik fra 50’erne og 60’erne. Der var fire byvandringer, den ene om de fysiske ændringer i gaden.

Netop nu i maj, har jeg arrangeret en udstilling af malerier af de gamle både i forskellige forretninger i Rønne. Det er jo i år 150 år siden, at Dampskibsselskabet af 1866 blev stiftet. Udstillingen kan ses frem til den 3. juli. De er venligst udlånt af Marinemaler Andre Jensen, Hasle.


Så Erindringscenter Bornholm er intakt – på trods af alt. Jeg vil slutte denne beretning over de seneste 5 år, med at sende en stor tak til alle, for den store opbakning og støtte. Det er ikke mindst jeres fortjeneste, at vi stadig har et velfungerende Erindringscenter på Bornholm. Det er faktisk det eneste i Danmark, så det kan vi da godt være stolte af.


Jens Rehfeld Maj 2016